Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord

Heel Oude IJsselstreek Beweegt

Met input van ruim 40 deelnemers vanuit sportverenigingen, sportaanbieders, zorginstellingen, maatschappelijke partijen, onderwijs en het bedrijs leven is het Lokaal Sportakkoord geschreven. Dit Sportakkoord bevat 5 ambities met verschillende initatieven die sport als middel inzetten voor de maaschappij.

Goed om te weten, het Sportakkoord is dynamisch! Dat betekent dat er ook nieuwe initiatieven ingebracht kunnen worden die bijdragen aan onderstaande ambities. De stuurgroep van het Lokaal Sportakkoord kan een initiatief ondersteunen met advies en financiën. Kortom, D'ran!

Ambities en initatieven

1. Jeugd tot en met 12 jaar vaker en beter laten bewegen


2. Jeugd 12+ in Beweging

 • Brede ketensamenwerking
 • Lifestyle Urban Event: 0315-Jam!


3. Ouderen vitaal en gezonder in beweging

 • Beweegmakelaar
 • Max Vitaal
 • Fit-testen
 • Seniorensoos
 • Maatjesproject 'Samen is leuker'
 • Welzijn op recept


4. Vitaal aan het werk

 • Fit veur Altied
 • Werkfit
 • Voorlichtingen
 • Company Games


5. Een toekomstbestendig sportlandschap met sterke verenigingen

 • Gezamenlijk platform voor meer samenwerking
 • Professionalisering sportparken en accommodaties
 • Ondertsteuning sportverenigingen (bestuur en kader)
 • Unieke Sporten

Meer informatie

Deze pagina wordt regemlatig geupdate zodat u op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen.
Meer informatie over het Sportakkoord, de initatieven, het aanmelden van (nieuwe) initatieven of het vragen om ondersteuning volgt zo spoedig mogelijk.