Hoofdcontent

Neem contact op

Larissa Wijkamp - Hooijman

Buurtsportcoach | Volwassenen en senioren

T:  06-11527754 
E:  l.hooijman@helpgewoon.nl

Paulien Christ-Verheij

Buurtsportcoach | Kinderen en jeugd

T:  06-21215392
E:  p.verheij@helpgewoon.nl

Geke Schuurman

Buurtsportcoach | Kinderen, jeugd en uniek sporten

T:  06-82524836
E:  g.schuurman@helpgewoon.nl

Dennis Kock

Buurtsportcoach | Volwassenen en senioren

T:  06-12408220
E:  d.kock@helpgewoon.nl

Wilda Kobes

Cultuurcoach

T: 06 11763484
E: info@wildakobes.nl