Hoofdcontent

Financiële ondersteuning

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kan uw kind (4 t/m 17 jaar) om financiële redenen geen lid worden van een sport- of cultuuraanbieder? Neem contact op met de buurtsportcoaches of de cultuurcoach. In overleg met u dienen wij een aanvraag voor u in. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de sport- of cultuuraanbieder het bedrag voor de contributie en/of ontvangt u een waardebon om sport attributen/kleding te kopen bij een aangesloten winkel. Deze aanvraag kan jaarlijks worden ingediend zodat uw kind ook in het volgende seizoen gewoon lid kan blijven.


                

   

Financiële ondersteuning mogelijkheden vanuit de gemeente Oude IJsselstreek

*Kindpakket: Het Kindpakket is een gemeentelijke regeling die bedoeld is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar met ouders die tot de minima behoren. Een uitzondering hierop is de zwemles. Deze vergoeding is bedoeld voor kinderen van 5 tot en met 17 jaar. Met het Kindpakket wil de gemeente Oude IJsselstreek ouders een extra stimulans geven om hun kinderen deel te laten nemen aan de samenleving en te ondersteunen in hun schoolloopbaan.

*Meedoen regeling: Met de Meedoen regeling kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van: Lidmaatschappen & contributies, uitgaven aan (sport)kleding, materialen, uniformen etc. die nodig zijn voor deze verenigingen en abonnementen van zwembaden en bibliotheken.
De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van € 135,00 per persoon per jaar

*Zwemles: Ook voor zwemlessen zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden, waarbij het kind minimaal 5 jaar moet zijn.

*Kijk voor meer informatie en de bijbehorende regels op; www.oude-ijsselstreek.nl/kindpakket